martes, 10 de junio de 2008

La:Sadie's

Integrantes:
Voz: Kyo
Guitarra: Kaoru
Guitarra: Die
Bajo: Kisaki
Bateria: Shinya
Inicio: 1995 - 1997
_______________
Guitarra: Shio [abandono: 1996]

Kakuu to Genjitsu
1. Kakuu to genjitsu
DESCARGA

Seimei no tsumi
1. Seimei no tsumi
2. kuroi namida
3. Kakuu to genjitsu
DESCARGA

Juujika ni Sasageru Yume [All Types]
1. Botou Yume
2. Furan Yueni..(ao)
3. Kaerazaru Kioku (midori)
4. Setsudan (aka)
DESCARGA

Furan Yueni
1. Furan Yueni
DESCARGA


Objexxx
1. objexxx
DESCARGA

LuCiel
1. Doukei hatan Sekai
2.LuCiel
DESCARGA

Inochi To Tsumi
1. Inochi to Tsumi
DESCARGA

0 comentarios:

Visual Kei no Sekai - Template Design | Elque 2007